Screen gratis 3 debiteuren

Handelen met voorkennis! Eén niet-betalende klant
kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.
Wat als u uw facturen wel betaalt, maar uw klanten niet die van u?

pijl

Screen direct uw belangrijkste debiteuren

Kredietverzekering

Vanaf nu verzekerd van betaling
Veilig en verantwoord groeien met een kredietverzekering

Als ondernemer ambieert u een stabiele groei. Realisatie van deze groei dient echter verantwoord te worden ingericht. Dit begint bij het afdekken van uw debiteurenrisico. Een kredietverzekering is hiervoor het juiste middel.

Een belangrijk onderdeel van de kredietverzekering is een preventieve toets, waarin uw nieuwe klant wordt beoordeeld op kredietwaardigheid. Zo kunt u beter inschatten of deze potentiële klant in staat is uw factuur op tijd te betalen.

Wat als betaling tijdens de samenwerking toch uitblijft? Dan starten wij het incassotraject. Blijkt de vordering uiteindelijk oninbaar, dan wordt uw factuur uitgekeerd vanuit uw kredietverzekering.

Zo wordt ondernemen ineens een stuk aantrekkelijker en kunt u zich focussen op datgene waar u als ondernemer het beste in bent!

 

 

 

Kredietverzekering voor MKB

 

No Cure, We Pay! Speciaal voor het MKB hebben wij een betaalbare en unieke oplossing ontwikkeld waarbij u zonder zorgen veilig zaken kunt doen.

Kenmerken:

  • Premie vanaf € 100 per maand
  • Omzet tot 10 miljoen
  • Incasso tot 100% gedekt
  • Dekking tot € 15.000 per klant in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
Hoe werkt het? Download brochure Direct aanvragen

 

Kredietverzekering op maat

Als u op zoek bent naar een kredietverzekering die op de behoefte van uw bedrijf kan worden afgestemd dan is dit product wat u zoekt.

Kenmerken:

  • Maatwerk kredietverzekering
  • 75% tot 90% dekking op openstaande vordering
  • Nederland en/of export wereldwijd
  • Incasso tot 100% gedekt
     
Hoe werkt het? Download brochure Direct aanvragen

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.