Veilig groeien met een debiteurenverzekering

Kredietverzekering is de meer gangbare term voor de verzekering die de schade van niet-betalende debiteuren afdekt. Een andere veelvoorkomende term hiervoor is de debiteurenverzekering.  

Dit is eigenlijk de meer logische term. Per slot van rekening verzekert u de schade die voortvloeit uit niet-betalende debiteuren. Dit is een risico waar nog niet iedere ondernemer voldoende bij stilstaat, terwijl de gevolgen verstrekkend kunnen zijn. Een enkele debiteur kan namelijk een groot onderdeel zijn van uw omzet.  

Wanneer deze debiteur in kwestie ineens niet meer betaalt, dan kan dit de continuïteit van uw onderneming ernstig beïnvloeden. Maar hoe moet u naar uw debiteurenrisico kijken om te bepalen of een debiteurenverzekering voor u de juiste keuze is?

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

Telefoon

+31 (0)20 553 3211
(Open van 08:30 - 17:30, maandag tot en met vrijdag)

 

 

 

Wij helpen u graag verder

Voor meer informatie of een offerte aanvraag, vul onderstaand formulier in en een van onze specialisten zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

 

 

 

Kredietverzekering voor MKB

 

No Cure, We Pay! Speciaal voor het MKB hebben wij een betaalbare en unieke oplossing ontwikkeld waarbij u zonder zorgen veilig zaken kunt doen.

Kenmerken:

  • Premie vanaf € 100 per maand
  • Omzet tot 10 miljoen
  • Incasso tot 100% gedekt
  • Dekking tot € 15.000 per klant in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
Hoe werkt het? Download brochure Direct aanvragen

 

Kredietverzekering op maat

Als u op zoek bent naar een kredietverzekering die op de behoefte van uw bedrijf kan worden afgestemd dan is dit product wat u zoekt.

Kenmerken:

  • Maatwerk kredietverzekering
  • 75% tot 90% dekking op openstaande vordering
  • Nederland en/of export wereldwijd
  • Incasso tot 100% gedekt
     
Hoe werkt het? Download brochure Direct aanvragen

 

Screen gratis 3 debiteuren

Handelen met voorkennis! Eén niet-betalende klant
kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.
Wat als u uw facturen wel betaalt, maar uw klanten niet die van u?

Screen direct uw belangrijkste debiteuren

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.