Screen gratis 3 debiteuren

Handelen met voorkennis! Eén niet-betalende klant
kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.
Wat als u uw facturen wel betaalt, maar uw klanten niet die van u?

pijl

Screen direct uw belangrijkste debiteuren


Wilt u meer weten over kredietverzekering, de voordelen en de kosten?

Neem dan direct contact op met een van onze specialisten.

 

Bescherm uzelf tegen niet-betalende klanten

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: traag of niet betalende klanten. Daar zit u vast niet op te wachten, laat staan dat u zich daar druk om wilt maken.

Atradius is uw partner in veilig zakendoen en biedt een 3 in 1 product:

  1. U ontvangt bedrijfsinformatie over uw (toekomstige) klanten.
  2. Wij staan u bij met het incasso op niet-betalende klanten.
  3. U bent verzekerd voor de situatie dat uw afnemer failliet gaat.
pijl
 Brochure
pijl
 E-mail
pijl
 +31 020 5533230


Hieronder vindt u een overzicht van onze producten en de voordelen :

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.