PROGRAMMA

Introductiecursus ‘Werken met de kredietverzekering’ op donderdag 19 september 2019.

10.00 uur Welkom en inleiding

Niels Witteman
10.05 - 11.00 uur Accountmanagement / Werken met de polis

Floor Bollen

 • Accountmanager en Customer Service
 • Wat kan zich voordoen tijdens de looptijd van een polis?
 • Wat te doen wanneer een debiteur niet betaalt?
11.00 - 12.00 uur

Risk Services

Victor den Ouden

 • Risico-acceptatie op debiteuren: op basis van welke informatie?
 • Hoe komt een kredietlimiet tot stand?
12.00/12:15 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 14.00 uur

Demonstratie Atrium

Claudia Schreuder

 • De verbinding met onze database 
 • Limietaanvragen online met direct antwoord
 • Andere mogelijkheden die dit systeem biedt
14.00 - 15.00 uur

Incasso

Johan Huijser

 • De incassomarkt
 • Hoe werkt incasso precies?
 • Wat zijn de kosten?
15.00 - 15.45 uur Claims

Willem Jan Pepping

 • Welke stukken zijn er nodig
 • Belangrijkste aandachtspunten bij claimbeoordeling
 • Fraude
15.45 uur Afsluiting

 

 Contactgegevens:

U kunt zich opgeven voor de introductiecursus bij Dirk Spaargaren via dirk.spaargaren@atradius.com.

Ook kunt u bij hem terecht voor eventuele vragen via telefoonnummer 020-553 2983.


Ik vind het leuk dat onze klanten tijdens deze dagen met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. Zo kunnen zij hun polis nog beter gebruiken.

Dirk Spaargaren - Quote image - Product Manager Dirk Spaargaren
Product Manager, Atradius

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.