Trends in Export 2021

In een oogopslag

Trends in Export logo

Datum/Tijd:

23 mrt 2021

Locatie:

Online

Graag inschrijven voor:

23 mrt 2021

Omschrijving

Het onderzoek Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van Atradius en evofenedex dat sinds 1998 jaarlijks wordt uitgevoerd onder 4.000 exporteurs.

Contact

Het onderzoek Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van evofenedex en Atradius dat sinds 1998 jaarlijks wordt uitgevoerd onder 4.000 exporteurs. Al meer dan 15 jaar brengt  het onderzoek de trends, ontwikkelingen en verwachtingen van de Nederlandse exporteurs in kaart.

Bent u geinteresseerd?

pijl  Bekijk hier de website


Elk jaar vragen we de deelnemers aan Trends in Export naar hun groeiverwachting voor het komende jaar en elk jaar opnieuw blijkt dat de 'voorspellingen' die onze exporteurs doen zo goed uitkomen dat het onderzoek steeds meer beschouwd kan worden als een barometer voor het Nederlandse exportklimaat.

Trends in Export Martine

 

 

 

 

 

 

Over veel ontwikkelingen hebben de exporteurs zich door de jaren heen uitgesproken: de Azië crisis, de invoering van de euro, krapte op de arbeidsmarkt, de opkomst van het internet, de groei van nieuwe exportmarkten etc. De rapporten van de afgelopen jaren geven dan ook een representatief beeld van exportontwikkelingen voor Nederland.

 

Trends in Export 2021

De 22e editie van het Trends in Export event die gehouden zou worden op 6 oktober 2020 in de Johan Cruijff ArenA hebben wij verplaatst naar een later tijdstip dit jaar, namelijk: 23 maart 2021.

Alvast aanmelden? Dat kan! 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.