Online Klantendag

In een oogopslag

Businessman in suit with laptop  | Atradius

Datum/Tijd:

09 nov 2021

Locatie:

Microsoft Teams

Graag inschrijven voor:

08 nov 2021

Omschrijving

Speciaal voor onze nieuwe klanten en/of contactpersonen organiseren wij een online klantendag, waarin wij vertellen over uw polis en alles wat daarmee samenhangt.

Contact

Benieuwd wat u allemaal uit uw kredietverzekering kunt halen? Neem dan deel aan de Atradius Online Klantendag!

Speciaal voor onze nieuwe klanten en/of contactpersonen organiseren wij een online klantendag, waarin wij vertellen over uw polis en alles wat daarmee samenhangt.

Tijdens de sessie gaan wij graag in gesprek met u: uw vragen en input zijn voor ons erg belangrijk.

De klantendagen kunnen helaas vanwege corona voorlopig nog steeds niet bij ons op kantoor plaatsvinden, vandaar dat wij u uitnodigen voor een online klantendag via Microsoft Teams. De eerstvolgende Atradius Online Klantendag vindt plaats op dinsdag 9 november aanstaande van 10.00u tot 12.30u, om u zo helemaal bij te kunnen praten.

Meld u aan

Dynamicline
Hoe ziet de Atradius klantendag eruit?

De agenda

10.00u:                      Opening en welkom
10.05u - 11.05u:       Accountmanagement: hoe werkt de polis?
11.05u - 11.15u:       Koffiepauze
11.15u – 11.45u:       Demonstratie Atrium
11.45u – 12.30u:      Underwriting: hoe stellen wij limieten vast?
12.30u:                       Afsluiting

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.