Trends in Export 2016

In een oogopslag

Trends in Export logo

Datum/Tijd:

07 apr 2016

Locatie:

Woonindustrie, Nieuwegein

Graag inschrijven voor:

07 apr 2016

Omschrijving

Trends in Export is een initiatief van Atradius en Fenedex. Tijdens deze dag kunt u kennis vergaren, de laatste trends vernemen en netwerken met andere internationale ondernemingen.

Contact

  • Voeg toe aan kalender 07-04-2016 10:00 07-04-2016 15:30 Europe/Amsterdam Trends in Export 2016 Trends in Export is een initiatief van Atradius en Fenedex. Tijdens deze dag kunt u kennis vergaren, de laatste trends vernemen en netwerken met andere internationale ondernemingen. Woonindustrie, Nieuwegein margriet.hunze@atradius.com DD/MM/YYYY

Het onderzoek Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van Fenedex en Atradius dat sinds 1998 jaarlijks wordt uitgevoerd onder 4.000 exporteurs. Al meer dan 15 jaar brengt  het onderzoek de trends, ontwikkelingen en verwachtingen van de Nederlandse exporteurs in kaart.

Elk jaar vragen we de deelnemers aan Trends in Export naar hun groeiverwachting voor het komende jaar en elk jaar opnieuw blijkt dat de 'voorspellingen' die onze exporteurs doen zo goed uitkomen dat het onderzoek steeds meer beschouwd kan worden als een barometer voor het Nederlandse exportklimaat.

Trends in Export Martine

 

 

 

 

 

 

Over veel ontwikkelingen hebben de exporteurs zich door de jaren heen uitgesproken: de Azië crisis, de invoering van de euro, krapte op de arbeidsmarkt, de opkomst van het internet, de groei van nieuwe exportmarkten etc. De rapporten van de afgelopen jaren geven dan ook een representatief beeld van exportontwikkelingen voor Nederland.

Dit jaar staat het thema: 'Handel binnen de Europese interne markt' centraal. Al jaren gaat het overgrote merendeel van onze export naar landen binnen de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2016 is Nederland voorzitter van de EU. Trends in Export wil daarom graag de handel met de eigen interne Europese markt onder de loep nemen.

  • Brengt de EU voordelen voor exporteurs?
  • Wat zijn de knelpunten?
  • Maar ook wat vindt exporterend Nederland van de recente ontwikkelingen?

Bent u geinteresseerd?

 

pijl

 

Meld u hier gratis aan

  • Voeg toe aan kalender 07-04-2016 10:00 Europe/Amsterdam Trends in Export 2016 Trends in Export is een initiatief van Atradius en Fenedex. Tijdens deze dag kunt u kennis vergaren, de laatste trends vernemen en netwerken met andere internationale ondernemingen. Woonindustrie, Nieuwegein margriet.hunze@atradius.com DD/MM/YYYY
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.