Borg uw groei met een strak debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is binnen de meeste ondernemingen een onderschatte activiteit. Dat is spijtig, want een groot deel van de faillissementen heeft slecht debiteurenbeheer als onderliggende oorzaak.  

Positief beredeneerd kan goed debiteurenbeheer ervoor zorgen dat u uw groeiambities  kunt financieren vanuit uw cashflow. Het is dus de hoogste tijd om uw eigen debiteurenbeheer strak te trekken. Een van de belangrijkste stappen hierin is inzicht krijgen in de debiteurenrisico's.

Het debiteurenrisico is niet een risico waar menig ondernemer direct aan denkt. Dat is bedenkelijk, want maar liefst één op de vier faillissementen heeft als oorzaak dat debiteuren te laat – of helemaal niet – betalen. Het debiteurenrisico kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Het is de hoogste tijd om het risico voor uw onderneming af te dekken.

In onze whitepaper geven wij u tips voor een optimaal debiteurenbeheer.

 

Rode lijn

 

Wij helpen u graag verder

Voor meer informatie of een offerte aanvraag, vul onderstaand formulier in en een van onze specialisten zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whitepaper - debiteurenbeheer

 

 

Download de whitepaper
"Groei met strak debiteurenbeheer"

White Arrow

10 tips voor een strak debiteurenbeheer
binnen uw onderneming.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.