"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Market Monitor - Focus op de duurzame consumptiegoederen - presentaties en vooruitzichten

Verder kijken dan de verkoopcijfers

In 2017 steeg de verkoop op de meeste retailmarkten voor duurzame consumptiegoederen; in veel landen die in deze uitgave van de Market Monitor aan bod komen, zou de omzet verder groeien. Dat gezegd zijnde blijven de marges krap of krimpen ze zelfs verder voor tal van kleine en middelgrote retailers. De druk van online retailers op de traditionele winkels neemt nog toe, doordat de online verkoop sneller blijft groeien dan die van fysieke winkels.

Het zakelijke succes en de veerkracht van retailers van duurzame consumptiegoederen hangen steeds meer af van hun vermogen om nieuwe strategieën toe te passen, bv. hun online activiteiten opbouwen en uitbreiden en/of bijkomende diensten aanbieden. Dit vergt niet alleen de bereidheid om te veranderen, maar ook financiële investeringen. Het valt te bezien of veel van de kleine retailers het nodige in huis hebben om hun bedrijf aan te passen om competitief te blijven.

 

(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

In 2018 zou het aantal insolventies in de retailsector van de duurzame consumptiegoederen niet dalen op de meeste markten, terwijl in sommige landen zelfs een stijging wordt verwacht. Door het zeer competitieve en volatiele klimaat in de sector kunnen plotse en onverwachte wanbetalingen, zelfs van grote spelers, niet worden uitgesloten, met meer kredietrisico’s tot gevolg. Daarom is onze rating voor de sectorprestaties op de meeste markten “Redelijk” en niet “Goed”, ondanks de aanhoudende groei van de verkoop.

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

Download hier gratis het rapport

Hoe afhankelijk bent u van uw grootste klant?

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. 

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling.

Meer weten over mkbZeker? Klik hier

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office (4-3)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.