"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Market Monitor - Focus op de duurzame consumptiegoederen - presentaties en vooruitzichten

Aanpassen is nodig om te overleven

Wanneer we (alleen) naar de omzet- en verkoopcijfers voor 2016 kijken, zien de prestaties van de detailhandel in duurzame consumptiegoederen er op het eerste zicht positief uit. De verkoop steeg in de meeste landen die in deze uitgave van de Market Monitor aan bod komen en verwacht wordt dat ze dat opnieuw zullen doen in 2017.

De meeste detailhandelaars in duurzame consumptiegoederen blijven echter met krappe marges werken, doordat de concurrentie tussen fysieke winkels groot blijft. Dit wordt nog verergerd door de toenemende uitdaging die online retailers vormen voor de traditionele winkels: door de prijstransparantie van online retailers blijven de marges onder druk staan in de hele waardeketen.

 

 

Rapport market monitor

 

Het succes en de veerkracht van detailhandelaren in duurzame consumptiegoederen is dan ook steeds meer afhankelijk van hun vermogen om nieuwe strategieën toe te passen, bijvoorbeeld online activiteiten ontplooien en uitbouwen en/of bijkomende diensten aanbieden.

Hiervoor zijn echter financiële investeringen nodig en moeten ze bereid zijn om te veranderen; het valt nog te bezien of veel kleine retailers die het nu al moeilijk hebben over de nodige middelen beschikken om hun activiteiten aan te passen en op die manier concurrerend te blijven.

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Uniek: No Cure, We Pay Incasso.

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%.

Nadat u mkbZeker heeft afgesloten,  maakt u er in 3 simpele stappen gebruik van. 

  1. Heeft u onbetaalde rekeningen? Stuur ze ons door.
  2. Wij voeren voor u incasso op al uw zakelijke klanten in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
  3. Is het incasso niet succesvol, dan vergoeden wij alsnog de openstaande vordering tot 90%*.

Lees meer...

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office | Atradius

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.