Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling

Want soms betalen uw klanten te laat of helemaal niet

Waarom DAS Zeker?

U bent verzekerd van de betaling van openstaande facturen van uw klanten uit de Benelux en Duitsland. DAS Zeker neemt u al het werk uit handen en daarmee bespaart u veel geld, tijd en ergernis. Maar bovenal voorkomt DAS Zeker een financiële tegenvaller wanneer uw factuur niet wordt betaald. U bepaalt daarbij zelf welke facturen u aan ons overdraagt. U kent uw klant tenslotte het beste.

Een tijd geleden ging een trouwe klant van mij failliet. Een drama voor hen, maar ook voor mij. Ik had nog een flinke vordering uitstaan. Juist daarom heb ik gekozen voor DAS Zeker. Eindelijk een incasso-oplossing die mij zekerheid biedt over mijn geld. En net zo belangrijk: vorderingen overdragen is een kwestie van een paar muisklikken

Frank Lagers
Eigenaar transportbedrijf
 

 

Hoe werkt DAS Zeker?

Stap 1 - Voor al uw zakelijke klanten vragen we een kredietlimiet aan
Een kredietlimiet geeft u en ons inzicht in de risico’s die verantwoord kunnen worden aangegaan. Het totale uitstaande bedrag mag deze limiet niet overschrijden. Zo werken wij samen aan goede risicobeheersing.

Stap 2 - Vervaldatum van de factuur is verstreken
U kunt de factuur in een paar muisklikken via uw persoonlijke pagina uploaden en daarmee overdragen aan DAS. Wij zorgen voor de rest. Via de beveiligde app of portal volgt u onze aanpak en resultaten.

Stap 3 - Start van de incasso
Wij doen incasso voor uw zakelijke klanten in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.  Per vordering hanteren we de volgende aanpak.

  • Herinneringstraject inclusief de 14-dagenherinneringsbrief: wij nemen contact op met uw klant. Uw klant krijgt nog 14 dagen de tijd om de factuur kosteloos te betalen.
  • Buitengerechtelijke incasso: wij schrijven uw klant aan voor betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten. In overleg met u maken we zo nodig betalingsafspraken.
  • Gerechtelijke incasso: blijft betaling uit? Dan kunnen wij, als dat zinvol is, een gerechtelijke incassoprocedure starten. Wij dagvaarden uw klant en procederen voor u en zorgen langs deze weg voor betaling.

Niet betalen?
Als de klant toch niet betaalt, bijvoorbeeld door een faillissement, vergoeden wij alsnog de  vordering tot 90%.

Juridisch verweer?
Als een klant uw vordering betwist, gaan de juridisch specialisten voor u aan de slag om tot een oplossing en betaling van uw vordering te komen.

 

Hoeveel kost DAS Zeker?
Voordelige tarieven van DAS Zeker

Businessman with coffee and tablet

DAS Zeker garandeert uw liquiditeit. Bovendien schrijft u nooit meer af op uw dubieuze debiteuren. Uw investering is beperkt, zeker als u dat relateert aan uw jaaromzet.

  • Premie per maand €216,09
  • Kredietlimiet per klant €2,42
De bedragen zijn inclusief assurantiebelasting of btw.

Wat u verder moet weten over deze verzekering

Business meeting

In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u bent verzekerd. Dan weet u precies wat onze afspraken zijn. Hebt u bijvoorbeeld een conflict dat is ontstaan vóórdat u deze verzekering bij ons afsloot? Dan bent u voor dat conflict niet verzekerd. Lees de polisvoorwaarden goed door! U vindt ze op www.das.nl/polisvoorwaarden. Of vraag ze bij ons op.

 

 

 

Direct aanvragen

Wilt u ook onbezorgd zakendoen, vraag dan nu DAS Zeker aan via onderstaande link.

pijl
Direct aanvragen

Contact

Wilt u meer weten over DAS Zeker, neem direct contact op met een van onze specialisten.

info@daszeker.nl

✆ 088 3279 800
(ma t/m vr van 08.30 tot 17.30 uur)

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.