Uw optimale creditmanagement

Goed creditmanagement bestaat uit de volgende stappen:

  1. Vooraf de juiste informatie over uw klant inwinnen (weet met wie u zaken doet)
  2. Het tijdig uitvoeren van incasso (wanneer uw klant niet betaalt)
  3. Uzelf verzekeren wanneer betaling uitblijft

Atradius is uw partner in veilig zakendoen en biedt deze 3 onderdelen in 1 product voor uw optimale creditmanagement.

 

U kunt ons telefonisch bereiken op: 020 553 3230

Contactformulier

Voor meer informatie of een offerte aanvraag, vul onderstaand formulier in:

 


 


 

Uw creditmanagement optimaliseren

Minder risico en betere cashflow. Neem vrijblijvend contact op!

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.