"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor - focus op de chemiesector 2018

Meer fusies en overnames op komst

Wereldwijd lijkt de chemische sector het nog vrij goed te doen, met over het algemeen solide financiële cijfers, een goed betalingsgedrag en weinig insolventies in vergelijking met andere sectoren.

De prestaties van de chemische sector in alle landen die in deze uitgave van de Market Monitor aan bod komen, liggen tussen ‘Goed’ en ‘Redelijk’. Het solide wereldwijde bbp (dat in 2018 met meer dan 3% zou groeien) ondersteunt een grotere vraag naar chemicaliën vanwege belangrijke eindmarkten, zoals de auto-, bouw- en elektronicasector.

De sterke stijging van fusies en overnames sinds 2015 zal zich in 2018 waarschijnlijk doorzetten, dankzij de bereidheid van externe investeerders om hun activiteiten in de chemische sector op te drijven en het momenteel gunstige wereldwijde financieringsklimaat met zijn nog altijd lage rentevoeten.

Download gratis het rapport

Betaalproblemen door Brexit in Britse farmaceutische industrie?

 

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.