"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor - focus op de chemiesector 2016

Meer uitdagingen op komst

Globaal gezien lijkt de chemische sector het nog goed te doen, met over het algemeen solide bedrijfsfinanciën, een goed betalingsgedrag en weinig insolventies ten opzichte van andere sectoren. De prestaties van de chemische sector in alle landen die in deze uitgave van de Market Monitor aan bod komen, gaan van ‘uitstekend’ tot ‘redelijk’.

Het gaat echter om een cyclische sector die sterk afhankelijk is van veranderingen in de internationale economie en de kosten van basisgoederen, vooral olie en gas. De chemische sector is ook afhankelijk van de gezondheid van andere verwerkende industrieën, vooral de bouw-, auto- en elektronicasector. Globaal gezien wordt deze sector momenteel gekenmerkt door vier grote ontwikkelingen en uitdagingen:

  • De economische vertraging in China en de afgenomen vraag uit andere belangrijke groeimarkten hadden een negatieve invloed op internationale exporteurs van chemische stoffen.
  • De olieprijs bleef laag, veel lager zelfs dan verwacht, en de aanhoudende internationale olieproductie ontmoedigt elke significante stijging van de prijzen voor ruwe olie. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor chemische bedrijven, afhankelijk van het segment.

Lees verder...

 

 

Rapport market monitor

 

 
 

Download gratis het rapport

Zomeractie 2016

Ontspannen de zomer door met Atradius: geen stress meer over uw zakelijke vorderingen. Atradius, verzekerd van betaling.

Maak nu een afspraak online en ontvang een gratis hangmat!

Lees meer...

(NL) Zomeractie hangmat (Image)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.