Atradius EK Hockey Actie 2019!

Bescherm jezelf tegen risico's; op het veld en in je bedrijf

 

Afgelopen vrijdag is het EK hockey weer van start gegaan. Een ontzettend leuk en veelzijdig spel, maar ook risicovol.

Goede bescherming tegen onvoorziene acties tijdens een hockeywedstrijd is vanzelfsprekend. Maar hoe goed is je onderneming beschermd tegen onvoorziene situaties?

Het bedrijf waar je voor werkt maakt winst, groeit en heeft mooie klanten. Alles gaat voor de wind, tot die ene grote klant de facturen niet meer kan betalen. Dan is de basis plotseling niet meer zo stabiel. Dit wil je voorkomen!

Hoe kan ik deelnemen?
Laat uw gegevens achter en maak kans op een nieuwe hockeystick! Wij verloten 10 hockeysticks (junior/senior) onder de deelnemers.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.