Sterk herstel van infragerelateerde bouw (7% groei verwacht in 2018 en 10% in 2019) dankzij nieuwe overheidsinvesteringen.

Market Monitor Nederland - Focus op de bouwsector presentaties en vooruitzichten

Kredietrisico blijft groot

Ongeacht  de  prestaties op de afzonderlijke markten zijn er be­paalde problemen en patronen die de bouwsectoren van elk land  gemeen hebben: zware  concurrentie, kleine  winstmarges,  het feit dat overheden doorgaans laat betalen en een hoger percen­ tage faillissementen dan in de meeste andere sectoren.

 

Rapport market monitor

 

De lange betalingstermijnen en cashflowproblemen/zwakke financiële prestaties van kleine bouwbedrijven vormen een probleem op nagenoeg elke markt. Nadat de internationale bouwsector sterk door elkaar was geschud als  gevolg van de financiële  crisis in 2008, wordt alles weer normaal.

Het herstel in sommige landen zoals  België,  Frankrijk, Italië  en  Spanje blijft  echter bescheiden,  vergeleken met de niveaus van voor de crisis, doordat de reces sie zeer zwaar was. Het recente plotselinge faillissement van een  groot Brits bouwbedrijf benadrukt opnieuw het grote kredietri­ sico dat eigen is aan de bouwsector; duizenden kleine bedrijven  staan achteraan in de rij wat betalingen betreft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.