Blog

Atradius Blog

Actuele onderwerpen uit de wereld van internationaal credit management belicht door onze experts, met tips en advies uit de praktijk.

Wanbetalers. Hoe beperk jij de schade

Je bedrijf groeit flink, je klantenkring is toegenomen. Dan weet je uit ervaring dat er helaas altijd wanbetalers tussen zitten. Heel vervelend is dat.

10 redenen om uw vorderingen te verzekeren

U wilt uw onderneming veilig laten groeien. Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen.

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

5 tips om ook in 2018 veilig zaken te blijven doen

‘De economische opleving blijft zeer krachtig’, zo schrijft De Nederlandsche Bank in haar decemberrapportage. En zo voorspelt ook het CPB. En dat is goed nieuws. Ook voor u als ondernemer.

Customes charter group

10 tips voor een effectieve aanmaning

Klant betaalt niet? 10 tips voor een effectieve aanmaning

Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

Laat betalen slecht voor MKB

Ondernemers die aan het grootbedrijf leveren merken steeds vaker dat voorwaarden in hun nadeel worden aangepast. Niet alleen door prijzen, maar ook door het oprekken van betalingstermijnen.

Fraude: spookfacturen en identiteitsfraude

Als ondernemer is er een grote kans dat je in aanraking komt met fraude. Criminelen sturen je spookfacturen, facturen voor producten en diensten die je nooit hebt afgenomen.

Discussing figures in business meeting

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

Veel voorkomende vormen fraude

Korte termijn fraude (het meest voorkomende type fraude) is als een bedrijf wordt opgezet met de enige intentie om in korte tijd leveranciers te frauderen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.