"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep B.V.

Market Monitor 2016 - Focus op de automotive industrie

Het recente geschil tussen Volkswagen en twee van zijn belangrijkste toeleveranciers in  augustus 2016 (waardoor de productie van sommige modellen enkele dagen moest  worden stilgelegd) heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de relatie tussen fabrikanten van originele onderdelen (OEM’s) en hun toeleveranciers. Sommige experts beschouwen dit als een teken van de verschuivende machtsverhoudingen binnen de toeleveringsketen – in het voordeel van de toeleveranciers.

 

 

Rapport market monitor

 

 

Nieuwe, toekomstige trends zoals milieuvriendelijke motoren, zelfrijdende auto’s en digitalisering zouden immers een verandering teweeg kunnen brengen in de hele auto-industrie en een uitdaging vormen voor de traditionele autofabrikanten.

Technologiebedrijven zoals Apple en Google zijn nieuwe spelers op deze markt, terwijl gevestigde toeleveranciers meer macht zouden kunnen krijgen ten overstaan van OEM’s door de benodigde nieuwe technologieën te ontwikkelen voor digitalisering en zelfrijdende auto’s. Innovatieve en gespecialiseerde toeleveranciers hebben vaak een grotere winstmarge dan OEM’s.

Download icoon

Download hier gratis het rapport.

Reken af met wanbetalers

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. 

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling

Lees meer...

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office | Atradius

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.