"Risico’s en structurele uitdagingen nemen toe in de autosector."

Market Monitor Automotive 2018

Market Monitor 2018 - Focus op de automotive industrie

Wereldwijd bleef de autosector het vrij goed doen in 2017 en 2018. Op de meeste grote markten waren de kredietrisico’s en bedrijfsprestaties ‘redelijk’ of zelfs ‘goed’ en de vooruitzichten op korte termijn blijven over het algemeen gunstig.

(Image) (NL) MM Automotive 2018

Dit positieve beeld zou echter plotseling kunnen omslaan, gelet op de toename van de mogelijke neerwaartse risico’s in een bedrijfsklimaat dat al met structurele uitdagingen kampt. Hoewel de VS voorlopig geen strafheffingen zal opleggen voor auto’s en auto-onderdelen, blijven die als een donkere wolk boven de markt hangen, met mogelijk ernstige gevolgen voor een sector die sterk vertrouwt op grensoverschrijdende toeleveringsketens.

Andere problemen op korte termijn met mogelijk nadelige gevolgen zijn de dreigende onzekerheid over de brexit en het aanhoudende handelsgeschil tussen China en de VS.

 

Download icoon

 

Download hier gratis het rapport

Hoe afhankelijk bent u van uw grootste klant?

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. 

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling.

Meer weten over mkbZeker? Klik hier

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office (4-3)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.