De Atradius Risicokaart

geeft u een overzicht van

de risiconiveaus gelinkt

aan bepaalde landen in de wereld.   

 

 

Onze Risicokaart wordt per kwartaal opgemaakt en u kunt deze gratis downloaden. Atradius Publicaties geeft meer dan 200 rapporten waaruit u kunt kiezen. Al onze rapporten en studies zijn volledig gratis.  Schrijf u hier vandaag vlot in en de door u geselecteerde rapporten worden naar uw inbox gestuurd wanneer beschikbaar.

  • Inzichten in sectorprestaties en -vooruitzichten wereldwijd
  • Landenrisico's toegelicht
  • Finetune uw selectie en vermijd onnodig materiaal - zie enkel die sectoren en landen waarin u interesse hebt
  • Loop voor op uw concurrentie, wees altijd op de hoogte door up to date informatie van één van de leidende kredietverzekeraars en incassokantoren

Download hier de Risicokaart

 

 

 

 

Risk Map magazine

 

 

 

 

 

 

Over Atradius en onze publicaties

We zijn een wereldleider in kredietverzekering, garanties en incasso. Naast onze directe businessondersteuning delen we onze expertise via allerlei publicaties. De rapporten samengesteld door onze analisten en economisten behelzen economische trends, sectorvooruitzichten, info over faillissementen en onderzoek naar betalingsgewoonten.

Bekijk al onze producten en diensten

 

Ik zou de rapporten van Atradius aanbevelen als een extra tool voor elke credit manager die een vinger aan de pols wil houden van de economie, sectoren of landen waar ze regelmatig zaken mee doen.

Kay Brennand
Group Credit Manager, EMR

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.