Atradius sponsor van het BNR programma Zakendoen Met...

Als specialist op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso leggen we ons toe op het bouwen van sterke relaties met onze klanten. We werken samen met u om met een scherper inzicht uw business te ondersteunen.

 

Wij dekken het risico af wanneer uw afnemers de rekening niet kunnen betalen. Wilt u een efficiënte en effectieve afhandeling van uw incassozaken? Dan bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Zo bent u bij Atradius verzekerd van betaling!

 

Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over onze diensten, neem dan direct contact op met een van onze specialisten.

 

Wereldrisicokaart

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld.

De kaart is gebaseerd op gegevens die onze afdeling Economisch Onderzoek heeft verzameld en concentreert zich op diverse factoren.

Lees meer...

Wereldrisicokaart

BNR Zakendoen wordt elke werkdag tussen 10:00 – 12:00 uur uitgezonden op BNR Nieuwsradio.

(NL) BNR Microfoon 2 (Image)

 

Luister live mee

Dit sponsorschap geeft ons de mogelijkheid heel ondernemend Nederland nader kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden die wij al 90 jaar aan het Nederlandse bedrijfsleven aanbieden om, nationaal en internationaal, uw betalingen te beschermen, zodat u uiteindelijk als bedrijf kunnen blijven groeien.

(NL) Tom foto quote (Image Quote) Tom Kaars Sijpesteijn Directeur Atradius Nederland

 

U wilt uw onderneming veilig laten groeien.

 

Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen. Zo heeft u de vrijheid om zaken te doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de risico's.

 

Atradius
Kredietverzekering
Atradius
Collections
Atradius
Dutch State Business

Kredietverzekering beschermt u tegen het risico van non-betaling door insolventie of het onvermogen van afnemers om uw facturen te betalen.

Screen gratis 3 debiteuren

 

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

Probeer Incasso nu uit

Export van kapitaalgoederen verzekeren?

 

 

 

Gratis dekking aanvragen

Meer informatie

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Meer informatie

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Meer informatie

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.