Wat is mkbZeker?

MkbZeker is een unieke incasso oplossing die u verzekert van betaling van openstaande facturen van uw zakelijke klanten.

Wat maakt mkbZeker nou zo uniek?

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. De incassospecialisten nemen daarna direct contact op met uw klant om de betaling in goede banen te leiden. Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen.

Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling, wij noemen dat ‘No cure, We pay incasso’.

Wanneer is er sprake van ‘No Cure, We Pay Incasso’?

Voor de vergoeding die u kunt ontvangen als uw klant niet meer kan betalen, stelt u eenvoudig een dekking vast tot maximaal €15.000. Dit kan op verschillende manieren:

  • Met kredietinformatie;
  • Uw eigen betalingservaring;
  • Een kredietlimiet van Atradius.

Vervolgens draagt u het incasso aan Atradius Collections over. Als u via het incasso niet (volledig) betaald heeft gekregen, betaalt mkbZeker u in de volgende situaties uit:

  • Als uw klant failliet gaat of in surseance van betaling verkeert;
  • Als uw klant binnen 180 dagen na de vervaldatum nog steeds niet heeft betaald;
  • Als verdere incassomaatregelen worden afgeraden.
Wat kost mkbZeker?

Gerelateerde content

Hoe werkt mkbZeker?

Nadat u mkbZeker heeft afgesloten, maakt u er in 3 simpele stappen gebruik van.

Prijzen

Atradius biedt mkbZeker aan in drie verschillende pakketten tegen een vast premiebedrag per kwartaal.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.