Wanbetalers. Hoe beperk jij de schade

Je bedrijf groeit flink, je klantenkring is toegenomen. Dan weet je uit ervaring dat er helaas altijd wanbetalers tussen zitten. Heel vervelend is dat.

Frustrerend, tijdrovend, slecht voor je klantcontact, je eigen cashflow en daarmee de relatie met je leveranciers. Hoe voorkom je dat? Of hoe beperk je de schade? Inzicht in de financiële situatie van je klanten helpt. Maar ook: de expertise inschakelen van een externe partij. Dan hoeft tenminste je nachtrust er niet onder te leiden!    

Wat we hebben, willen we niet meer kwijt. En omdat de mens bang is voor verlies, hebben we verzekeringen uitgevonden. Privé verzekeren we onze inboedel en onze reizen, en zakelijk ons wagenpark en gebouw. En het verzekeren van je krediet dan? Vreemd genoeg zit dat nog niet standaard in het pakket alle ondernemers. Best gek, want als één van je afnemers failliet gaat, is de schade enorm. Vele malen groter dan een gestolen auto. En nu het goede nieuws: je kunt je dus prima tegen dit risico beschermen.  

Loop ik wel risico?  

Misschien vind je maatregelen niet nodig: je klanten zijn immers stabiel en ze betalen trouw. Maar: ooit krijg je toch te maken met een debiteur die niet of te laat betaalt. En dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. Begin ermee de betalingshistorie en het kredietrisico van je klanten eens kritisch te bekijken. Je kunt bijvoorbeeld een kredietwaardigheidscheck doen van een nieuwe potentiële klant. Bij de Kamer van Koophandel kun je van tevoren gegevens opvragen die het nodige inzicht geven. Maar andere partijen, zoals kredietverzekeraars kunnen ook zo’n check voor je uitvoeren.    

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

In kaart brengen  

Je bent niet voor niets ondernemer geworden, je weet dat ondernemerschap gepaard gaat met risico’s. Zorg wel dat je deze risico’s zo goed mogelijk beheert. Is je bedrijf flink gegroeid, dan is het verstandig om je debiteurenportefeuille in kaart te brengen. Hoe is de spreiding van het debiteurenrisico? Ben je erg afhankelijk van één grote klant? Werk je met minder kredietwaardige klanten? In dat geval is het goed om je betalingscondities aan te passen, bijvoorbeeld deels vooruitbetalen. Hoe meer spreiding, hoe beter. Met één debiteur waar je 10.000 euro van krijgt loop je nu eenmaal meer ondernemersrisico dan met 10 debiteuren waar 1.000 euro uitstaat.    

Zelf doen of uitbesteden?  

Krijg je met wanbetaling te maken, dan kun je veel zelf doen. Stuur tijdig aanmaningen waarin je heel concreet bent en alle feiten en cijfers op een rijtje zet. Benoem ook de eventuele gevolgen als de betaling op de nieuwe vervaldatum nog niet binnen is. Belangrijk: blijf wel altijd positief van toon! Anders ben je nog verder van huis. Focus op de goede zakelijke relatie en de wil om verder zaken te doen, werkt meestal toch het beste. Na drie keer aanmanen nog geen resultaat? Schakel dan een incassobureau in. Soms kan het toch slim zijn een kredietverzekeraar in de arm te nemen. Op die manier kun je je vorderingen beschermen tegen wanbetaling. Atradius kan je daarbij helpen, bijvoorbeeld met de Branche Krediet Polis. Eenduidig en transparant: met deze kredietverzekering weet je precies welke risico’s gedekt zijn. Indien nodig vul je de basisdekking aan met bijvoorbeeld politieke risicodekking of dekking voor fabricagerisico’s. Je kiest alleen de ‘bouwstenen’ die je nodig hebt. Zo heb je altijd een verzekering op maat en betaal je nooit voor risico’s die je niet loopt. En de kleine lettertjes dan? Die zijn er niet!    

Groeien kost geld  

Groei betekent meestal ook investeren: extra medewerkers, werkplekken, bijvoorbeeld. Wil je deze kosten voorfinancieren dan gebruik je hiervoor cash uit je eigen onderneming. Maar: kun je dit wel vanuit eigen middelen financieren? Als je daar vooraf niet goed over nadenkt, kan er opeens liquiditeitskrapte ontstaan. Op het laatste moment nog naar financiers gaan zoeken maakt de situatie wel erg spannend. Een dergelijke financiering is namelijk meestal niet direct geregeld, terwijl er wel rekeningen betaald moeten worden. Met een goede liquiditeitsbegroting kun je voorspellen hoe het saldo op je zakelijke rekening zich gaat ontwikkelen. Dat geeft een concreet antwoord op de vraag of je de groei zelf kunt financieren of dat er een externe financier nodig is.   

Zo beperk je vandaag al de risico’s:

  • Hou de financiële situatie van je afnemers zorgvuldig in de gaten, grijp tijdig in.
  • Hanteer korte betalingstermijnen.
  • Check direct na levering of de goederen en de factuur goed zijn ontvangen.
  • Betaalt een afnemer niet, draag dan tijdig het incasso over.
  • Regel een kredietverzekering: dan weet je hoe je afnemers ervoor staan en krijg je een deel van je geld terug als betaling uitblijft.

Gerelateerde content

9 tips tegen identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een relatief onbekende maar snel groeiende vorm van fraude.

Veel voorkomende vormen fraude

Korte termijn fraude (het meest voorkomende type fraude) is als een bedrijf wordt opgezet met de enige intentie om in korte tijd leveranciers te frauderen.

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.