Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over werken binnen Atradius.

Waar kan ik mijn sollicitatie naar toe mailen?

Wij ontvangen graag je sollicitatie op onze algemene mailbox jobsnl@atradius.com.

Binnen hoeveel tijd krijg ik een reactie op mijn sollicitatie?

We streven ernaar om je binnen zeven werkdagen een reactie te geven op je sollicitatie.

Hoe verloopt het sollicitatieproces?

De eerste selectie is gebaseerd op de schriftelijke sollicitatie. Sollicitanten die door de eerste selectie heen komen, worden uitgenodigd voor een interview. Afhankelijk van de aard van de rol kan het interview mede bestaan uit een casestudy of een presentatie. Dit eerste gesprek wordt gevoerd door een team bestaande uit een HR-professional en een of meerdere managers uit het gebied waarvoor je solliciteert.

Welke mogelijkheden zijn er om te werken in en te reizen naar het buitenland?

Zoals je zou verwachten van een wereldwijde organisatie is reizen een integraal onderdeel van veel posities. Carrièremogelijkheden op andere (internationale) locaties worden altijd eerst intern beschikbaar gemaakt voor medewerkers. Daarnaast zijn er een aantal internationale opdrachten beschikbaar in bepaalde gebieden van het bedrijf voor diegenen die graag wat langer in het buitenland willen werken.

Talenkennis

Bij Atradius in Nederland is het belangrijk dat je zowel de Nederlandse taal als Engelse taal goed beheerst. Het beheersen van meerdere talen is altijd een pluspunt, met name voor afdelingen die direct contact hebben met onze klanten uit verschillende landen.

Als ik bij Atradius kom te werken...

Hoe worden mijn prestaties beoordeeld?

Je ontwikkeling wordt zowel informeel als formeel gevolgd in regelmatig overleg met je manager en door middel van functioneringsgesprekken. Deze gesprekken bieden je een kans om duidelijke doelen te stellen en te identificeren welke vaardigheden en ondersteuning je nodig hebt om deze te verwezenlijken. Wij moedigen al onze medewerkers aan om een zogeheten Competency Development Plan overeen te komen.

Wat zijn de groeimogelijkheden voor mijn salaris?

Wij hebben een eigen CAO waarin onze salarisschalen zijn vastgelegd. Verder hebben wij ook een variabele component die gebaseerd is op prestatie. De opbouw van het variabele deel kan verschillen per functie.

Kom ik in aanmerking voor een pensioenregeling?

Ja, Atradius heeft haar eigen pensioenregeling.
Kijk op www.atradius.nl/pensioenfonds

Is er een particuliere zorgverzekering?

Ja, werknemers kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan een collectief gezondheidszorgpakket.

Heeft Atradius verder nog personeelsvoorzieningen?

Voor medewerkers is er de mogelijkheid om via verzekeraars korting te krijgen op verschillende producten zoals auto- en reisverzekeringen. Daarnaast kunnen werknemers elke drie jaar deelnemen aan het fietsplan.

Gerelateerde content

Vacatures

Atradius biedt een inspirerende werkomgeving die ons professionalisme en onze innovatieve geest weerspiegelt.

Bedrijfscultuur

Bij Atradius werken wij hard, waarderen wij ieders individuele bijdrage, hebben wij oog voor succes en belonen dit ook.

Onze medewerkers

Onze mensen zijn betrokken professionals die dezelfde doelen nastreven als het bedrijf en daarbij hun eigen ambities verwezenlijken.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.