Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

Dit biedt voordelen voor de opdrachtgever (geen verzekeringsplicht) maar ook voor de ZZP’er. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, de vrijheid om je tijd in te delen, de diversiteit van werkzaamheden of het zelf bepalen van de risico’s (verzekeringen, spaargeld).

  • Zorg dat je debiteurenbeheer op orde is
  • Informeer naar financiële situatie opdrachtgevers
  • Handel snel bij wanbetaling

Toch zijn er als ZZP’er ook nadelen. Onzekere en vaak wisselende werkzaamheden hebben namelijk een groot effect op je inkomsten. En als je werk doet voor een opdrachtgever, is het belangrijk dat je ook daadwerkelijk betaald krijgt.

 

Factureren
Nu zit er natuurlijk verschil in werkzaamheden van freelancers. Soms werk je thuis zelfstandig aan een opdracht, in andere gevallen zit je op locatie. Maar in vrijwel alle gevallen ben je zelf degene die moet factureren aan de opdrachtgever. En als je hebt gefactureerd, is het ook zaak dat je die betaling zo snel mogelijk binnen krijgt.


Geld en rekenmachine

 

 

 

 

 

 

 

Ook al ben je maar een kleine onderneming en ken je de opdrachtgevers allemaal erg goed, een wanbetaling kan enorm nadelige gevolgen hebben. Zorg er daarom voor dat je ook als ZZP’er je debiteurenbeheer goed op orde hebt.

Tips
De belangrijkste punten die je in de gaten moet houden om je facturen betaald te krijgen:

  1. Ook al doe je zaken met bekende opdrachtgevers, zorg dat je weet hoe deze er financieel voor staan. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig met bedrijfsinformatie over je opdrachtgevers.
  2. Zorg dat je op tijd factureert. Herkenbaar voor veel freelancers is dat de werkzaamheden pas aan het einde van de opdracht factureert. Wanneer er veel werk in een opdracht zit, kan het raadzaam zijn om gedurende de werkzaamheden deelfacturen te versturen. Zo voorkom je dat je lange tijd zonder geld zit en heb je altijd de mogelijkheid om je werkzaamheden stil te leggen wanneer betaling uitblijft. Zorg ervoor dat je dit duidelijk afspreekt in het contract met de opdrachtgever.
  3. Opvolging van de facturen is enorm belangrijk. Wanneer het gaat om grote bedragen kan het handig zijn om voor de vervaldatum van de factuur contact op te nemen met de opdrachtgever. Dan kun je vragen of deze in orde is, en op welke datum je de betaling kunt ontvangen. Mocht er discussie ontstaan over de factuur, dan weet je dit op tijd en kun je indien nodig maatregelen treffen.
  4. Wanneer er op afgesproken datum nog steeds niet is betaald, zul je de opdrachtgever actief moeten benaderen. Dit gaat vaak het beste door je eigen contactpersoon hier op een vriendelijke manier mee te confronteren.
  5. Als blijkt dat na deze herinnering je banksaldo nog steeds niet is gestegen, kun je er als freelancer ook voor kiezen om het werk voor deze opdrachtgever stil te leggen. Natuurlijk is dit alleen mogelijk wanneer er nog werkzaamheden open staan. Hiermee kun je de opdrachtgever in sommige gevallen aardig voor het blok zetten. Uiteraard is de persoonlijke relatie die je met de opdrachtgever hebt van belang voordat je een dergelijke beslissing neemt, want dit kan ook gevolgen hebben voor toekomstige opdrachten. Toch is dit een duidelijk signaal zijn voor de opdrachtgever.
  6. Als zelfs de persoonlijke benadering niet heeft geholpen kun je natuurlijk bij wanbetaling de boel uit handen geven aan een incassobureau of een deurwaarderskantoor. Zorg er dan wel voor dat je hier niet te lang mee wacht, want hoe langer een bedrag open staat, hoe moeilijker het wordt om te incasseren.

Dynamicline

Meer informatie om zeker te zijn van betaling?

 

Dynamicline

 

 

Gerelateerde content

9 tips tegen identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een relatief onbekende maar snel groeiende vorm van fraude.

9 rode vlaggen bij het herkennen van fraude

Als ondernemer kan het voorkomen dat u helaas een keer te maken krijgt met non-betalers. Soms blijkt het dat de klant nooit van plan was om te betalen.

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.