Serv@Net

Serv@Net is een veilige, geavanceerde dienst voor online polisbeheer. Met een enkel, geheel geïntegreerd platform hebt u volledige controle over uw creditmanagement.

In alles wat we doen, streven we naar het allerhoogste niveau van dienstverlening. Dit noemen we ons 'service commitment'. Elk aspect van ons bedrijf is daarvan doordrongen: of het nu gaat om onze bedrijfscultuur, het opleiden van onze medewerkers of het opbouwen van een relatie met u.

 

 

Businessman talking on phone

 

Krediet voor uw afnemers proactief aanbieden en beheren

Serv@Net geeft u toegang tot informatie over de dekking voor al uw afnemers binnen een groep of portefeuille, inclusief de dekkingsvoorwaarden. Deze informatie kunt u als rapporten downloaden om daar vervolgens actie op te ondernemen, zoals kredietlimieten die niet langer nodig zijn laten vervallen.

Serv@Net is bedoeld om u tijd en administratieve handelingen te besparen. Als u bijvoorbeeld een groot aantal kredietlimieten moet aanvragen, dan kunt u deze in één keer uploaden. Ook kunt u de status van uw kredietlimietaanvragen volgen en een helder overzicht van uw portefeuille behouden.

U kunt polisvoorwaarden bekijken, factuurrapportages aanvragen en bekijken, polissen in PDF-formaat downloaden, contactgegevens wijzigen en aanlevermethoden voor de ontvangst van documenten bepalen, zoals kredietlimieten via digitale output.

De toegang tot Serv@Net kan centraal of op lokaal niveau worden ingesteld, al naar gelang de structuur en wensen van uw organisatie.

Ik heb gemerkt dat Atradius informatie kan achterhalen die ons bedrijf nooit zou hebben gevonden. Hierdoor kunnen we goed onderbouwde besluiten nemen. We hebben nog geen claims hoeven in te dienen en volgens mij is dat toe te schrijven aan de goede informatie wanneer we een aanvraag doen voor een klant. We vertrouwen op de due diligence van Atradius.

Piet Jansen
Creditmanager van een grote detailhandelsonderneming

Geavanceerd creditmanagement online

Via Serv@Net kunt u  toegang krijgen tot Atradius Buyer Ratings. Hiermee worden de afnemers in uw portefeuille gevolgd en krijgt u een indicatie (op een schaal van 1 tot 100) van de kans op wanbetaling in de komende twaalf maanden.

Dit kan een waardevol instrument zijn bij het beoordelen van potentiële risico's en toekomstige kansen binnen uw portefeuille.

Informatie van de Buyer Ratings en managementinformatierapporten zijn voor u beschikbaar in de taal van uw keuze, zowel online als in rapporten die u kunt downloaden.

Kom snel in actie wanneer een afnemer niet betaalt

Het kan voorkomen dat een afnemer niet betaalt. Met Serv@Net kunt u de wanbetaling onmiddellijk vastleggen, bij ons een schadeclaim indienen en ons de gelegenheid geven de vordering namens u te innen.

Uw Serv@Net online dashboard houdt u op de hoogte van alle schulden en de voortgang van onze incassoteams.

Creditmanagement online: uw voordelen op een rij

  • functionaliteit in meerdere talen en valuta's
  • toegang tot informatie over meer dan 200 miljoen bedrijven
  • efficiënt en gemakkelijk beheer van uw klantenportefeuille met kredietlimieten
  • eenvoudig beheer van uw kredietverzekering, met aanvragen, declaraties en claims op één plek
  • een mededelingenbord waarmee u op de hoogte blijft en de controle houdt
  • transparante informatie op maat, inclusief historische gegevens, in een gebruiksklaar rapportageformaat

Inloggen Serv@Net

Gerelateerde content

Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Atradius Insights

In de hedendaagse competitieve zakenwereld is het essentieel om te beschikken over up-to-date gegevens en actuele bedrijfsinformatie.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.