Persberichten

Filter...

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Politieke onrust en brexit bedreigen Poolse economie

Persbericht

09 okt 2018

Amsterdam, 9 oktober 2018 - Economische expansie biedt op korte termijn kansen voor Nederlandse bedrijven

Nieuwe handelsovereenkomst Canada, Mexico en de VS

Atradius nieuws

03 okt 2018

VS en Canada sluiten handelsovereenkomst, mogelijke handelsnachtmerrie afgewend

Handelskredietrisico Oost-Europa neemt toe

Persbericht

18 sep 2018

Amsterdam, 18 september 2018 - Verslechterende betalingsmoraal zet liquiditeitspositie Turkse bedrijven verder onder druk

Atradius garant voor bouwfinanciering Cleantech-project

Persbericht

11 sep 2018

Amsterdam, 11 september 2018 - Eerste investering als onderdeel samenwerking Climate Investor One

Trendbreuk ontwikkeling faillissementen in 2019

Persbericht

30 aug 2018

Amsterdam, 30 augustus 2018 - Aantal Nederlandse faillissementen stagneert - wereldwijde daling faillissementen vlakt af tot 1 procent - faillissementen Verenigd Koninkrijk nemen toe

Russisch overwicht Europese gasmarkt niet per se slecht

Persbericht

10 jul 2018

Amsterdam, 10 juli 2018 - Gaskraan Groningen gaat dicht, Europese landen zoeken nieuwe leveranciers - export gas vanuit Rusland naar Europa neemt toe - meer marktwerking door LNG als alternatief

Kans op wanbetaling in Azië-Pacific grootst in India

Persbericht

25 mei 2018

Amsterdam, 25 mei 2018 - India één van de snelst groeiende economieën in de regio - aantal achterstallige facturen hoogst van Azië-Pacific - e-facturatie steeds vaker ingezet voor snellere betaling

Groeiende vrees voor handelsoorlog in Azië-Pacific

Persbericht

24 mei 2018

Amsterdam, 24 mei 2018 - Ongerustheid over protectionistische maatregelen neemt toe - bijna helft exporteurs regio verwacht 10-20% omzetdaling - binnenlandse leveranciers juist positief gestemd

Faillissementsverloop bedreigd door brexit en Trump

Persbericht

09 mei 2018

Amsterdam, 9 mei 2018 - Bescheider tempo daling Nederlandse faillissementen - bedrijven profiteren van aantrekkende wereldeconomie - dreigende Amerikaanse handelsoorlog en brexit onzekere factoren

Protectionisme en geopolitiek obstakels exportgroei

Persbericht

13 apr 2018

Amsterdam, 13 april 2018 - Gewicht Europa voor Nederlandse export blijft groot - buiten Europa grootste groeipotentieel in Mexico, China en VS - groot belang handelsakkoorden, met name met VK

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.