Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Toename aantal schadeclaims in 2018

Persbericht

22 jan 2019

Amsterdam, 22 januari 2019 - Met name sectoren bouw, transport, agri en textiel getroffen - negatieve trend vooral ingezet in laatste halfjaar 2018 - voorbode voor toename faillissementen

Nederlandse foodsector groeit als kool

Persbericht

20 dec 2018

Amsterdam, 20 december 2018 - Sector blijft in 2018 en 2019 goed presteren - gevoelig voor risico's door sterke exportgerichtheid - brexit kan probleem worden voor Nederlandse export van vlees

Verwachte impact heffingen Trump blijft voorlopig uit

Persbericht

06 dec 2018

Amsterdam, 6 december 2018 - Staal- en metaalindustrie blijft zeer kwetsbaar voor geopolitieke ontwikkelingen - ontwikkelingen in onder andere bouw- en auto-industrie van belang

Stagnerende daling faillissementen Nederland

Persbericht

08 nov 2018

Amsterdam, 8 november 2018 - Niveau faillissementen in 2018 ligt bijna helft lager dan in 2007 - risico's in eurozone toegenomen vanwege onzekerheid over brexit en politieke risico's in Italië

Atradius en Kemiex lanceren online handelsplatform

Persbericht

05 nov 2018

Amsterdam, 5 november 2018 - Platform vergroot veiligheid online handelen en helpt bij identificeren van betrouwbare handelspartners

Nederlandse exporteurs steeds later betaald

Persbericht

29 okt 2018

Amsterdam, 29 oktober 2018 - Nederland kent grootste toename in DSO van West-Europa

Politieke onrust en brexit bedreigen Poolse economie

Persbericht

09 okt 2018

Amsterdam, 9 oktober 2018 - Economische expansie biedt op korte termijn kansen voor Nederlandse bedrijven

Nieuwe handelsovereenkomst Canada, Mexico en de VS

Atradius nieuws

03 okt 2018

VS en Canada sluiten handelsovereenkomst, mogelijke handelsnachtmerrie afgewend

Handelskredietrisico Oost-Europa neemt toe

Persbericht

18 sep 2018

Amsterdam, 18 september 2018 - Verslechterende betalingsmoraal zet liquiditeitspositie Turkse bedrijven verder onder druk

Atradius garant voor bouwfinanciering Cleantech-project

Persbericht

11 sep 2018

Amsterdam, 11 september 2018 - Eerste investering als onderdeel samenwerking Climate Investor One

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.