Onze medewerkers

Onze mensen zijn betrokken professionals die dezelfde doelen nastreven als het bedrijf en daarbij hun eigen ambities verwezenlijken.

Onze collega's zijn mensen die genieten van hun werk, die genieten van het leven en door intensief samen te werken ervan kunnen genieten deel uit te maken van een succesvolle internationale onderneming.

Het bieden van innovatieve oplossingen vraagt niet alleen uitstekend zakelijk inzicht en sterke probleemoplossende vaardigheden, maar ook flexibiliteit. Onze mensen zijn gemotiveerd en ambitieus, uitstekende communicatoren die klantgericht zijn, vastberaden om een oplossing te vinden, toegewijd en flexibel. Ze hebben analytische vaardigheden, probleemoplossend vermogen en een kwalificatie of ervaring in een relevante discipline (bijvoorbeeld financiële analyse, klantenservice, verkoop, marketing, IT).

Gerelateerde content

Vacatures

Atradius biedt een inspirerende werkomgeving die ons professionalisme en onze innovatieve geest weerspiegelt.

Stage bij Atradius

Op zoek naar een unieke stageplek? Atradius biedt jou een leuke en uitdagende stageplek.

Bedrijfscultuur

Bij Atradius werken wij hard, waarderen wij ieders individuele bijdrage, hebben wij oog voor succes en belonen dit ook.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.