Atradius Nieuwsbrief februari 2016

Servnet Nieuwsbrief

Nieuw: Alert in Serv@Net bij verruiming van de dekking

Online Services

Per 1 februari 2016 wordt er in Serv@Net een nieuwe functie voor uw klanten aangeboden. Uw klanten krijgen een alert wanneer verruiming van de dekking mogelijk is.

Dat houdt in: op het moment dat uw klant een lopende negatieve toetsing, 0-limiet of lager vastgestelde limiet heeft op een afnemer en er is een mogelijkheid om deze dekking te verruimen, dan krijgt uw klant vanaf nu automatisch een alert via Serv@Net. Uw klant kan direct doorklikken naar het limietaanvraagscherm waar de verhoging direct aangevraagd kan worden. Zo heeft uw klant altijd optimale dekking!

Kijk voor meer informatie op Serv@Net of neem contact op met onze Customer Service via
020 553 3355.

 

 


Pointing at a tablet

Heeft u onze laatste onderzoeken en rapporten al gelezen?

Mediatheek


Met onze rapporten bent u altijd op de hoogte van de laatste economische en branche gerelateerde informatie.

Bekijk alle relevante publicaties, waaronder:
  • Landenrapporten Azië-Pacific
  • Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS
pijl

Lees meer...

 

Gerelateerde content

Landenrapport China

Rapport

De economische groeivertraging van China is in 2015 nog versterkt. Dit vertaalt zich in een groeiprognose voor het bbp van 6,3%.

Landenrapport Japan

Rapport

In 2014 kromp het bbp licht (met 0,1%), vooral door een terugval van 1,0% in de particuliere consumptie, die ongeveer 60% van de Japanse economie vertegenwoordigt.

Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS

Rapport

Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.