Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

Waar moet je op letten bij (nieuwe) klanten als het gaat om kredietwaardigheid? Met welke kenmerken moet je rekening houden en waar zitten de risico’s? Het stellen van deze vragen is eenvoudig, maar het antwoord is best uitgebreid. Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

 • Omgevingsfactoren
 • Branche
 • Financiële cijfers klant

 Stempel paid

 

 

 

 1. Omgevingsfactoren
  In de eerste plaats zul je moeten kijken naar de omgevingsfactoren van je afnemer. Het landenrisico speelt hier bijvoorbeeld een rol in (de risico’s in Rusland zijn op dit moment bijvoorbeeld groter dan de risico’s in België).
 2. Branche
  Ook de ontwikkelingen in de branche waar je klant actief is, spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de kredietwaardigheid. Wanneer een onderneming afhankelijk is van bepaalde grondstoffen speelt de koopkracht bij de leveranciers een belangrijke rol, want prijsfluctuaties kunnen van grote invloed zijn op de winstgevendheid. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de koopkracht van de afnemers, de status van de concurrentie, en eventuele substituut producten.
 3. Financiële cijfers klant
  Pas na deze twee punten ga je kijken naar de klant zelf. Dan komen onder andere de financiële indicatoren aan bod. Kijk kritisch naar de winst- en verliesrekening, de liquiditeit van een onderneming (quick ratio, current ratio en werkkapitaal) en de cashflow.
 4. Debiteurenbeheer
  Verder is het belangrijk dat je klanten hun debiteurenbeheer op orde hebben. Want wanneer je klant op tijd betaald krijgt is de kans groter dat je als leverancier ook op tijd betaald krijgt.
 5. Voorraden
  Hoe staat het met voorraden van grondstoffen, half-fabrikaten of eindproducten? Deze kunnen ook een belangrijk deel uitmaken van het kapitaal van de onderneming. Als je alle bovengenoemde cijfers bent doorgelopen, kun je nog gaan verdiepen in de achtergrond en het management van het bedrijf. Denk hierbij aan de bedrijfshistorie, de strategische visie van het bedrijf en de ervaring (of verleden) van het management.
 6. Garanties en borgstellingen
  Tot slot kunnen er garanties, borgstellingen of zelfs een aansprakelijkheidsverklaring zijn van bijvoorbeeld een moedermaatschappij. Dit kan voor meer zekerheid zorgen, maar dan is het belangrijk om bovenstaande vragen ook over de moedermaatschappij te stellen.

Businessman with coffee and tablet

Drie essentiële elementen
Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te stellen wanneer je alles tot in detail wilt weten over de kredietwaardigheid van je klanten. Maar om dit allemaal tot op de bodem uit te zoeken is redelijk wat tijd nodig. Daarom kun je als verkorte versie kijken naar drie essentiële elementen.

 

 • Is de onderneming winstgevend?
 • Loopt de onderneming risico’s vanwege de bank of andere schuldeisers?
 • Zijn er cashflow problemen in de onderneming waardoor ze hun kortlopende schulden niet kunnen voldoen?

Drie korte vragen die een indicatie kunnen geven over de kredietwaardigheid. Maar omdat zelfs dit nog wel wat uitzoekwerk vereist zijn er meer dan voldoende aanbieders die de kredietwaardigheid van je klanten voor je kunnen controleren…

Dynamicline

 

Meer informatie over een van uw debiteuren?

Met onze klantencheck check krijgt u een risicobeoordeling van maximaal 3 klanten of prospects. Middels deze informatie kunt u beter inschatten of deze klanten uw facturen nu en in de toekomst betalen.

 

Dynamicline


 

Gerelateerde content

9 tips tegen identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een relatief onbekende maar snel groeiende vorm van fraude.

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.