Goed personeel belangrijk bij groei

Als ambitieuze ondernemer zie je je bedrijf graag groeien. Vergeet daarbij niet dat je menselijke kapitaal je grootste troef is.

De beste mensen

Om succesvol te kunnen groeien, moet je onderneming een sterke marktpositie hebben. Ook het aantrekken en behouden van de beste mensen is cruciaal  ̶̶  zeker in deze kenniseconomie. Je medewerkers zijn immers degenen die het meeste contact hebben met je klanten en die de dagelijkse problemen oplossen. Alleen dankzij hun expertise en talent kun je je plannen verder vormgeven en je positie versterken.

Dat het niet altijd gemakkelijk is om op het juiste moment aan het juiste personeel te komen, constateerden Van Praag, Van Dijk, De Wit, Pasaribu al in 2006. Volgens hen vormt de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel een belangrijk knelpunt voor snelle groeiers. Wil je niet stilstaan? Dan is het dus zaak om het talent dat je al in huis hebt te koesteren en als een magneet te fungeren voor nieuwe mensen.

Dit vergroot je aantrekkelijkheid

  1. Bied scholing aan

Lerende werknemers zijn tevredener, blijkt uit onderzoek van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken. Het aanbieden van een opleiding of (online) training is dus een goede manier van personeelsbinding: zo heb je minder last van verloop.

  1. Creëer ruimte voor ontwikkeling

Hoe beter de competenties, hoe beter je personeel. Zorg er wel voor dat het aanbod aansluit bij de behoeften van je medewerkers. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerd aan de slag gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.

  1. Werk aan je imago

Investeren in je bestaande personeel straalt ook positief af naar buiten. Je krijgt een betrouwbaar imago en dat werkt als een positieve trigger voor potentiële sollicitanten.

  1. Zet iedereen optimaal in

Zorg dat je je medewerkers optimaal inzet. Kijk wat ze nodig hebben om binnen hun functie goed te functioneren of om een collega tijdelijk te vervangen. Zorg ook dat er voldoende mogelijkheden zijn om door te stromen. Als mensen op hun plek zijn, groeit hun waardering voor je bedrijf en voelen ze zich meer betrokken. Een flexibel team vergroot bovendien je wendbaarheid, maakt het mogelijk om sneller te innoveren en gemakkelijker te reageren op veranderingen in de markt.

De schaduwzijde

Kortom, met veel oog voor het behouden en aantrekken van personeel realiseer je eerder succesvolle groei. Er zitten echter ook risico’s aan deze groei. Een aantal daarvan wil en kun je waarschijnlijk zelf dragen. Je bent niet voor niets ondernemer. Toch zijn er grotere risico’s die vanwege de mogelijke financiële schade de continuïteit van je onderneming in gevaar kunnen brengen. Denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid van je personeel. Als de groei zich inzet, is het raadzaam dergelijke risico’s in kaart te brengen en tijdig de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Ook het debiteurenrisico kan een behoorlijke stroppenpot worden bij de groei van je bedrijf. Wat gebeurt er namelijk als een (nieuwe) klant niet in staat is te betalen, terwijl je al investeringen hebt gedaan en kosten hebt gemaakt? Zo’n wanbetaler kan een behoorlijke streep door de rekening zijn. Afhankelijk van je situatie kan het verstandig zijn dergelijke betalingsrisico’s af te dekken. Hiermee realiseer je een meer bestendige en verantwoorde groei.

Dynamicline

Meer weten over veilig groeien?

Neem dan contact op met ons via onderstaande button. We adviseren je graag. 

Gerelateerde content

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

10 tips voor een effectieve aanmaning

Klant betaalt niet? 10 tips voor een effectieve aanmaning

Wanbetalers. Hoe beperk jij de schade

Je bedrijf groeit flink, je klantenkring is toegenomen. Dan weet je uit ervaring dat er helaas altijd wanbetalers tussen zitten. Heel vervelend is dat.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.