Fraude: spookfacturen en identiteitsfraude

Als ondernemer is er een grote kans dat je in aanraking komt met fraude. Criminelen sturen je spookfacturen, facturen voor producten en diensten die je nooit hebt afgenomen.

Soms krijg je een aanbieding in de vorm van een factuur. Of je doet zaken met een debiteur die niet is wie hij zegt, waardoor je goederen en/of diensten levert zonder dat je betaald krijgt. Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt? Een aantal nuttige tips.

  • Wat kunnen kenmerken zijn van fraude?
  • Wat kun je doen?
  • Als je voelt dat het niet klopt, klopt het vaak ook niet
Fraude 1


Wat kunnen kenmerken zijn van fraude?

  • Het ontbreken van een website.
  • De website van de partij ziet er professioneel uit, maar er is geen mogelijkheid om via de website contact op te nemen.
  •  De factuur oogt onprofessioneel door spel- en taalfouten, onscherp logo, etc.    Ongebruikelijk gedrag in de branche. Bijvoorbeeld niet over de prijs onderhandelen als dat in de branche wel gebruikelijk is of omgekeerd.
  • Geen gebruik van een bedrijfsmailadres, maar van Hotmail, Gmail etc.

Wat kun je doen als je bovenstaande kenmerken tegenkomt?

  • Google de naam van het bedrijf of de debiteur. Is er bijvoorbeeld een website met contactmogelijkheid, LinkedIn accounts, informatie over het bedrijf, recensies etc. Kijk ook op Google Streetview of het adres van de afzender een bedrijfspand betreft? Of wellicht een appartement, weiland of huuropslagruimte?
  • Ook wanneer je een factuur ontvangt van iemand waarmee je zaken doet is het handig om altijd een dubbelcheck te doen. Facturen kunnen onderschept worden of vanuit een bekende partij worden verstuurd, terwijl er een ander rekeningnummer onder staat. Verifieer daarom altijd het rekeningnummer en de aard van de rekening bij je contactpersoon.

De belangrijkste tip: als je het gevoel hebt dat het niet klopt, dat klopt het vaak ook niet. Vertrouw altijd op je onderbuikgevoel.

Wil je meer weten over de mogelijkheid om je debiteuren voorafgaand te checken op hun kredietwaardigheid?  Onze specialisten vertellen u hier graag meer over.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Gerelateerde content

5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren.

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.