Eerder betaald, maar minder zicht op kredietwaardigheid

Volgens een gezamenlijk trendrapport van Atradius en evofenedex naar betaling van Nederlandse exporteurs door buitenlandse afnemers, maakt het wat snelheid betreft niet uit hoe ze factureren.

Inmiddels factureren vier op vijf van de Nederlandse exporteurs digitaal. Volgens hen is Nederland verder met e-facturatie dan het buitenland.

 

 

 

Stack of files | Atradius

 

 

 

De toekomst van e-facturatie, waarbij er een directe verbinding is tussen boekhoudpakketten onderling en er in feite geen menselijke interventie meer is, zal volgens Tom Kaars Sijpesteijn, Algemeen Directeur van Atradius Nederland echter wél de nodige gevolgen hebben. ‘Het positieve aan deze wijze van factureren is dat bedragen via automatisch incasso worden afgeschreven en dus altijd op tijd worden betaald. Voor een soepele gang van zakendoen is dat absoluut toe te juichen. Maar met het automatisch betaald worden van je facturen, mis je als ondernemer wel een belangrijk waarschuwingssignaal en is de kans groter dat je plotseling met het faillissement van een afnemer te maken krijgt. Nu kan je als een afnemer zijn facturen langzamer betaalt tijdig inspelen op het feit dat hij mogelijk in financiële problemen verkeert. Een goede check op de financiële kredietwaardigheid van je afnemer wordt dus belangrijker, net als – juist in de digitale wereld –  het persoonlijk in contact blijven met je zakenpartner.’

Gerelateerde content

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

10 tips voor een effectieve aanmaning

Klant betaalt niet? 10 tips voor een effectieve aanmaning

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.