Coronacrisis: Bescherm uw bedrijf tegen wanbetaling

De coronapandemie laat diepe sporen na in onze samenleving en het bedrijfsleven wordt hard getroffen.

Een groot deel van de bedrijven staan er momenteel financieel zwak voor. Dit betekent dat er nu meer bedrijven zijn met een gemiddeld tot zeer hoog kredietrisico, dan ondernemingen met een laag of geen risico. Ondernemers die op krediet aan bedrijven leveren hebben hierdoor een verhoogd risico dat leveringen of diensten niet betaald worden.

Wist u dat een onbetaalde factuur meer kost dan het factuurbedrag?
Download het whitepaper "het managen van onbetaalde facturen" en krijg grip op uw debiteurenbeheer


Veel bedrijven werden door steunpakketten geholpen en overeind gehouden. Ook de tijdelijke uitstel van belastingen speelt hierbij een grote rol, maar op het moment dat de belastingen weer betaald moeten worden, is de verwachting dat veel bedrijven alsnog zullen omvallen. De steunpakketten worden niet in één keer ingetrokken. Dit gaat geleidelijk, ook het terugbetalen van uitgestelde belasting. Als alles in één keer stopt, is de ellende namelijk niet te overzien.

​Omdat de overheidssteun in veel landen binnenkort wordt afgebouwd of al is stopgezet wordt er wereldwijd een sterke toename van het aantal faillissementen verwacht, wat in 2022 neerkomt op een stijging van 33%. In Nederland blijft het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting nog laag en daalt dit zelfs ten opzichte van het al lage niveau in 2020. In 2022 staat wel een stijging (+26%) in het vooruitzicht ten opzichte van de periode vóór corona.

Als ondernemer kunt u zelf veel doen om valkuilen en obstakels te herkennen. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de kredietwaardigheid van uw klanten? En in hoeverre kent u hun financiële situatie? Doe bijvoorbeeld een gratis kredietcheck en ontvang een beoordeling over het risico op non-betaling van de door u opgegeven organisatie.
 

Wilt u inzicht in de financiële situatie van uw klanten?

Uw bedrijf beschermen tegen financiële onzekerheden?

We kunnen hieruit opmaken dat het beschermen van uw bedrijf tegen financiële onzekerheden meer dan ooit belangrijk is. Uw financiering moet voldoende flexibel zijn om tegenslagen te kunnen opvangen. Is er voldoende ruimte onder de kredietfaciliteit en zijn eventuele convenanten in afspraken met de bank ruim genoeg gesteld? En ook niet onbelangrijk, tot wanneer is de faciliteit beschikbaar en tegen welke rentepercentage?

Het afsluiten van een debiteurenverzekering (ook wel kredietverzekering) is wat u nu nog steeds kán doen. Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen financiële schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Er is een kans dat ook uw afnemer door de coronacrisis failliet gaat, of zich financieel amper het hoofd boven water kan houden. Met een kredietverzekering krijgt u alsnog uw geld als een afnemer niet in staat is om te betalen. Een kredietverzekering biedt in tijden van crisis de volgende zekerheden:

  • U weet welke facturen/debiteuren gedekt zijn
  • U weet welke bedrijven gevaar lopen en treft daar andere betaal- en leveringscondities mee

Voor ondernemingen die al beschikken over een kredietverzekering, is het verstandig om uw dekking en polis extra te controleren:

  • Houdt de limieten van uw debiteuren in de gaten en zorg dat openstaande vorderingen adequaat en volgens de regels van uw polis worden opgevolgd.
  • Het is nu extra belangrijk om u aan de regels van uw polis te houden, zoals: leverstop, uitstel van betaling en achterstalligheidstermijn, maar ook het tijdig overgaan tot incasso. Heeft u vragen die betrekking heeft op uw polis? Neem dan gerust contact met ons op. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Vrijblijvend advies over kredietverzekering voor uw bedrijf?

Wilt u weten wat een kredietverzekering in deze tijd voor uw bedrijf kan betekenen? Wij informeren u graag gratis en vrijblijvend over hoe u risico’s kunt beperken, hoe u de omzet veilig kunt stellen en wij geven u financieel inzicht in uw afnemers. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze experts.

 

Gerelateerde content

6 kenmerken van kredietwaardige bedrijven

Waar moet u op letten bij (nieuwe) klanten als het gaat om kredietwaardigheid? Met welke kenmerken dient u rekening te houden en waar zitten de risico’s?

Coronacrisis: Herverzekering van leverancierskredieten

In december 2020 is de Nederlandse regering met kredietverzekeraars overeengekomen nog zes maanden langer op te treden als herverzekeraar voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten.

Veilig ondernemen: beperk de schade door wanbetaling

Het kan helaas voorkomen dat u te maken krijgt met wanbetalers. Wat natuurlijk frustrerend en tijdrovend is.