Atradius Nieuwsflits nr. 2 2018

Geachte relatie,

10 april: Evenement Trends in Export! 

Onderneemt u internationaal? Dan mag u de 20ste editie van Trends in Export op dinsdag 10 april a.s. niet missen. 

Doe kennis op tijdens workshops en rondetafelgesprekken en vergroot uw netwerk! Het evenement is gratis. U hoeft zich alleen maar in te schrijven. 

Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk is een van de sprekers en de dag wordt voorgezeten door parttime comedian Rutger Mollee

Wij hopen u te zien op 10 april! 

Met vriendelijke groet,

Tom Kaars Sijpesteijn
Algemeen Directeur Atradius Nederland 

 

pijl

Schrijf u hier in voor Trends in Export
 

Dynamicline

 

paraplu

Bent u klaar voor IFRS9?

De invoering van IFRS9 beïnvloedt de manier waarop u voorzieningen treft voor oninbare vorderingen. Wij kunnen u daarbij helpen.

pijl

Lees het hele artikel
 

Dynamicline
blauw 2018

Gratis webinar over IFRS9

Bekijk op 11 april het webinar ‘IFRS9 and US GAAP - Implications for Your Business?’. Als klant van Atradius kunt u gratis deelnemen door de promotiecode ‘Atradius’ in te vullen.

pijl

Schrijf je hier in voor webinar
 

Dynamicline
gele helm

Kredietrisico in de bouw blijft groot

Er wordt een sterk herstel van de infra gerelateerde bouw verwacht dankzij nieuwe overheidsinvesteringen. In sommige landen blijft het herstel echter bescheiden.

pijl

Download hier het rapport
 

Dynamicline
geld tandwielen

AM: 'Einde aan daling faillissementen in zicht'

Het aantal faillissementen in Nederland heeft de bodem bijna bereikt en zal dit jaar niet heel veel verder meer dalen. Dit voorspellen de kredietverzekeraars van Atradius.

pijl

Lees hier het artikel
 

Dynamicline
garanties

Atradius Bonding

De afdeling Atradius Bonding is gespecialiseerd in het verstrekken van garanties en borgstellingen. (In het Engels ook wel  ‘bonding’ genoemd).

Deze dienst helpt al vele jaren lang in binnen- en buitenland diverse bedrijven aan garanties wiens klanten deze vereisen. 

Daarmee wordt de klant schadeloos gesteld indien het bedrijf niet in staat blijkt te zijn zijn verplichtingen na te komen.

Meer weten? Bel naar 020-553 20 10 of mail naar bonding.nl@atradius.com

pijl

Meer weten? Klik hier
 

Dynamicline
publicaties

Atradius Publicaties?

 

 

Gerelateerde content

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Rapport

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Market Monitor Bouw Frankrijk 2018

Rapport

Verwacht wordt dat de bouwactiviteiten in 2018 vertragen tot 2,4%, doordat het effect van de belastingvrijstellingen uitgewerkt zal raken.

APAC Landenrapport Thailand 2018

Rapport

Voor 2018 wordt verwacht dat de bbp-groei licht zal versnellen tot 3,8%. De economische groei zal opnieuw gedragen worden door overheidsinvesteringen in infrastructuur en een exportsector.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.