9 tips tegen identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een relatief onbekende maar snel groeiende vorm van fraude.

Persoonsgegevens worden gestolen en misbruikt. Dit gebeurt niet alleen op consumentenniveau, maar ook steeds meer bedrijven worden opgelicht. Veel ondernemers hebben hier inmiddels al schade van ondervonden. In sommige gevallen niet alleen financieel, maar ook op het gebied van reputatie. Want wanneer jouw naam wordt misbruikt om ondernemers op te lichten, kan dit enorme gevolgen hebben voor de langere termijn.

 • Bewaar vertrouwelijke gegevens niet onnodig
 • Sla vertrouwelijke gegevens alleen op beveiligde systemen op
 • Controleer de gegevens van je klanten voor de levering

Er zijn diverse vormen van identiteitsfraude, maar als ondernemer zijn er twee soorten waar je voornamelijk mee te maken kunt krijgen. In het eerste geval worden persoonsgegevens van je medewerkers, of je klanten misbruikt. In het tweede geval wordt jouw bedrijf misbruikt om producten of diensten aan te schaffen.

Wat kun je er tegen doen?

Bij deze een aantal adviezen die de risico’s op fraude moeten minimaliseren. En eerlijk gezegd zijn de meeste adviezen heel voor de hand liggend. Toch zetten we de belangrijkste tips nog even op een rijtje:

 1. Alle persoonlijke en financiële gegevens van uw medewerkers, klanten en leveranciers zijn strikt vertrouwelijk. Bewaar geen informatie die niet nodig is, want bij misbruik kan dit grote gevolgen hebben.
 2. Vertrouwelijke gegevens dienen te worden opgeslagen op beveiligde systemen om virussen en hacken te voorkomen. Geef alleen medewerkers toegang tot vertrouwelijke gegevens wanneer zij deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben voor de dagelijkse werkzaamheden.
 3. Wees voorzichtig met voorbewerkte mailingen of antwoordkaarten met persoonlijke klantinformatie, want ook deze gegevens kunnen worden misbruikt.
 4. Zorg voor een beveiligingscode op zakelijke mobiele telefoons, tablets en laptops. Zo kan worden voorkomen dat er na diefstal of verlies vertrouwelijke gegevens in de verkeerde handen terecht komen.
 5. Controleer ook bij inbraak of er geen documenten uit uw financiële administratie, of papieren met inlogcodes of wachtwoorden missen.
 6. Voorkom handelstransacties met (frauderende) partijen door de gegevens van je (nieuwe) klanten te controleren vóór levering. Wanneer er niet eens wordt onderhandeld over de prijs, of als de bestelling te mooi is om waar te zijn, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen.
 7. Lever geen goederen op een marktplaats of een afgelegen loods. Het komt te vaak voor dat de goederen na levering worden weggehaald, en er geen spoor is van de bestellende partij. Wanneer het een bekende klant is waarmee je vaker zaken hebt gedaan, controleer dan altijd bij je contactpersonen of het inderdaad het juiste adres is.
 8. Voordat je tot betaling van facturen overgaat, is het belangrijk om de factuur te controleren. Is er inderdaad geleverd, en is er ook een opdracht voor levering gegeven? En is de factuur wel van een leverancier, en niet van een oplichter? Wanneer rekeningnummers op de facturen zijn veranderd kan dit een waarschuwing zijn.
 9. Wanneer je slachtoffer bent van identiteitsfraude, doe dan aangifte bij de politie. Je kunt ook melding doen via de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude.

Gerelateerde content

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

Veel voorkomende vormen fraude

Korte termijn fraude (het meest voorkomende type fraude) is als een bedrijf wordt opgezet met de enige intentie om in korte tijd leveranciers te frauderen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.