6 tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

Dit biedt voordelen voor de opdrachtgever (geen verzekeringsplicht) maar ook voor de ZZP’er. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, de vrijheid om zelf uw tijd in te delen, de diversiteit van werkzaamheden, of het zelf bepalen van de risico’s (verzekeringen, spaargeld).

 

Echter zijn er als ZZP’er ook nadelen. Onzekere en vaak wisselende werkzaamheden hebben namelijk een groot effect op uw inkomsten en als uw werk verricht voor uw opdrachtgever, is het natuurlijk van belang dat u daadwerkelijk uitbetaald krijgt.
 

 

Factureren

Nu zit er natuurlijk, per opdrachtgever, verschil in de werkzaamheden van freelancers. Soms werkt u thuis zelfstandig aan een opdracht, in andere gevallen zit u op locatie. Maar in vrijwel alle gevallen bent u zelf degene die moet factureren aan de opdrachtgever. En als u heeft gefactureerd, is het ook zaak dat u de betaling zo snel mogelijk binnen krijgt.

 

Ook al ben je  een kleine onderneming en kent u de opdrachtgevers persoonlijk, een wanbetaling kan enorm nadelige gevolgen hebben. Zorg er daarom voor dat u ook als ZZP’er de debiteurenbeheer goed op orde hebt.
 

De belangrijkste tips om uw facturen betaald te krijgen:

  1. Ook al doet u zaken met bekende opdrachtgevers, zorg dat u weet hoe deze er financieel voor staan. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig met bedrijfsinformatie over je opdrachtgevers.

  2. Zorg dat u op tijd factureert. Herkenbaar voor veel freelancers is dat de werkzaamheden pas aan het einde van de opdracht wordt factureert. Wanneer er veel werk in een opdracht zit, kan het raadzaam zijn om gedurende de werkzaamheden deelfacturen te versturen. Zo voorkomt u dat u lange tijd zonder geld zit en heeft u altijd de mogelijkheid om werkzaamheden stil te leggen wanneer betaling uitblijft. Zorg ervoor dat u dit duidelijk afspreekt in het contract met de opdrachtgever.

  3. Opvolging van de facturen is enorm belangrijk. Wanneer het gaat om grote bedragen kan het handig zijn om voor de vervaldatum van de factuur contact op te nemen met de opdrachtgever. Dan kunt u vragen of deze in orde is en op welke datum u de betaling kunt ontvangen. Mocht er discussie ontstaan over de factuur, dan weet u dit op tijd en kunt u, indien nodig, maatregelen treffen.

  4. Wanneer er op afgesproken datum nog steeds niet is betaald, zult u de opdrachtgever actief moeten benaderen. Dit gaat vaak het beste door uw eigen contactpersoon hier op een vriendelijke manier mee te confronteren.

  5. Als blijkt dat na deze herinnering uw banksaldo nog steeds niet is gestegen, kunt u er als freelancer ook voor kiezen om het werk voor deze opdrachtgever stil te leggen. Natuurlijk is dit alleen mogelijk wanneer er nog werkzaamheden open staan. Hiermee kunt u de opdrachtgever in sommige gevallen aardig voor het blok zetten. Uiteraard is de persoonlijke relatie die u met de opdrachtgever hebt van belang voordat u een dergelijke beslissing neemt, want dit kan ook gevolgen hebben voor toekomstige opdrachten. Toch is dit een duidelijk signaal zijn voor de opdrachtgever.

  6. Als zelfs de persoonlijke benadering niet heeft geholpen kunt u natuurlijk bij wanbetaling de boel uit handen geven aan een incassobureau of een deurwaarderskantoor. Zorg er dan wel voor dat u hier niet te lang mee wacht, want hoe langer een bedrag open staat, hoe moeilijker het wordt om te incasseren.
     

Onderneem met zekerheid - bescherm uw bedrijf tegen wanbetaling

Het is een veel voorkomende situatie. De focus ligt in eerste instantie volledig op het binnenhalen van nieuwe klanten/opdrachten. Later kom je erachter dat de klant je facturen niet kan betalen. Dit kan je voorkomen! Bescherm je bedrijf tegen onbetaalde facturen: nu, al vanaf 100,- per maand.

 
 

Gerelateerde content

Veilig ondernemen: beperk de schade door wanbetaling

Het kan helaas voorkomen dat u te maken krijgt met wanbetalers. Wat natuurlijk frustrerend en tijdrovend is.

9 rode vlaggen bij het herkennen van fraude

Als ondernemer kan het voorkomen dat u helaas een keer te maken krijgt met non-betalers. Soms blijkt het dat de klant nooit van plan was om te betalen.

10 redenen om uw vorderingen te verzekeren

U wilt uw onderneming veilig laten groeien. Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.