5 tips om ook in 2018 veilig zaken te blijven doen

‘De economische opleving blijft zeer krachtig’, zo schrijft De Nederlandsche Bank in haar decemberrapportage. En zo voorspelt ook het CPB. En dat is goed nieuws. Ook voor u als ondernemer.

Ook voor uw als ondernemer. Dat kan immers ook voor u groei, nieuwe afzetmarkten en nieuwe afnemers betekenen. Dat wilt uw natuurlijk wel veilig kunnen doen.

Hierbij enkele tips om ook in 2018 veilig zaken te blijven doen.

Tip 1) Weet met wie je zaken doet
Zorg dat je voldoende inzicht hebt in de financiële situatie van je afnemers en blijf dit monitoren. Zo kun je tijdig ingrijpen voordat uw afnemer uw rekening niet meer kan betalen.

Tip 2) Beperk de betalingstermijn
Door korte betalingscondities af te spreken worden je rekeningen eerder betaald en heb je tijdig inzicht in achterstallige betalingen.

Tip 3) Doe een follow-up
Neem na levering contact op met je afnemers en controleer of de levering en de factuur goed zijn ontvangen.

Tip 4) Ga tijdig over op incasso
Indien je afnemers niet betalen dan is het belangrijk dat je op tijd het incasso overdraagt.

Tip 5) Zorg dan voor financiële zekerheid
Door jezelf te verzekeren word je financieel gecompenseerd als je afnemer niet betaalt. Daarnaast krijg je vooraf inzicht in de financiële situatie van je afnemers en wordt het incassoproces voor je verzorgd.

Wilt u meer weten wat wij daarin voor u zouden kunnen betekenen? Bel of mail ons gerust!

Telefoon

020 553 3211
(Open van 08:30 - 17:30, maandag tot en met vrijdag)

 

 

Gerelateerde content

5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

Fraude: spookfacturen en identiteitsfraude

Als ondernemer is er een grote kans dat je in aanraking komt met fraude. Criminelen sturen je spookfacturen, facturen voor producten en diensten die je nooit hebt afgenomen.

Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.