Met deze 4 regels haal je zo je eerste klanten binnen

Je hebt een geweldig idee en de ambitie om er iets van te maken. Maar hoe overtuig je die eerste klanten om jouw product of dienst af te nemen?

Dé formule voor gegarandeerd succes bestaat niet. Wel kunnen we je enkele handige tips geven om jouw eerste klanten te werven.

1. Focus niet alleen op de voorstanders

Bij het presenteren van je idee of product is het altijd verstandig om meer te focussen op de mensen met kritiek dan de mensen die jouw idee geweldig vinden. Stel je voor: 9 van de 10 aanwezigen vinden jouw idee fantastisch. Je bent al snel geneigd om een gat in de lucht te springen. Maar die ene ‘negatieveling’ is van groot belang. Deze persoon kan de voorstanders namelijk met enkele rake opmerkingen snel overtuigen van de eventuele zwakke kanten van jouw idee.


Handshake people

 

 

Maar laat je niet afschrikken door sceptici. Veel baanbrekende producten en diensten hebben bergen weerstand doorstaan. Het is zeker niet zo omdat anderen niet meteen in jouw idee geloven, dat je het maar beter kan laten varen. Volg je gevoel. Neem de kritiek ter harte en voer eventuele aanpassingen door. Zo verbeter je jouw idee alleen maar. Focus daarom altijd meer op een ‘nee’ dan op een ‘ja’.

2. Gepassioneerde klanten en nichepubliek zijn van kapitaal belang

Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Bij het uitbouwen van je klantenbestand blijft dit van groot belang. Begin klein. Zorg voor een beperkte basis van geëngageerde klanten en check geregeld wat ze van jouw product of dienst vinden. Vergeet je duizendste klant. Een kleine groep klanten die fan zijn van jouw product of dienst én het promoot bij vrienden en familie, dat is was je nodig hebt.

Het is heel verleidelijk om in te spelen op een algemene behoefte, maar een nichemarkt met hoge nood aan specifieke producten of diensten biedt meer opportuniteiten. Kijk naar websites als Yelp en Craigslist, deze zijn ook lokaal begonnen om pas veel later de internationale markt te veroveren.

3. Eerst aftasten, dan verkopen

Om zeker te zijn dat iemand jouw product of dienst wilt kopen, staat je maar één ding te doen: op de markt brengen die handel. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Soms heb je meer tijd en geld nodig maar wil je wel weten hoe het zit met de vraag naar jouw producten.

Wat kan je dan doen? Een mogelijkheid is het opzetten van een website met alle informatie over jouw product of dienst, aangevuld met interessante en leuke content. Zet de website online en zorg dat je bezoekers op je pagina krijgt (via een advertentie bijvoorbeeld). Door op te volgen hoeveel bezoekers geëngageerd en geïnteresseerd zijn, kan je een schatting maken van de vraag naar jouw product of dienst. Als een derde van de websitebezoekers actief bezig is met je content, dat zit je best vrij goed. Focust slechts 10% zich op wat je te zeggen hebt, werk dan nog wat verder aan je product of dienst voordat je het op de markt brengt.


Businessman talking on phone

4. De waarde van ‘gratis’

Een bewezen manier om de interesse in jouw product of dienst in te schatten, is door het gratis weg te geven. In het beste geval creëer je een buzz: mensen praten over wat je te bieden hebt. En je hebt meteen een goede indicatie hoe groot de vraag voor een betalende versie zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook uitzonderingen. Gratis heeft soms ook een negatieve bijklank. Het kan de indruk wekken dat jouw product of dienst niet goed genoeg is om voor te betalen. Of dat er iets schort aan de kwaliteit. Toch stellen we in het algemeen dat wanneer je jouw product of dienst niet gratis kwijtraakt, er een grote kans is dat je met een structureel en grondig probleem zit.

Als alles goed gaat, heb je al snel je eerste klanten binnen. Maar wat als één van die klanten een wanbetaler blijkt te zijn? Klik hieronder voor tips voor het voorkomen van een faillissement.

Gerelateerde content

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren.

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.